Nieuws

Zesde en laatste windmolen opnieuw geplaatst

Vattenfalls zesde en laatste windmolen voor Energiepark Haringvliet Zuid is opnieuw geplaatst. Eind vorig jaar brak er in een van de windmolens van het energiepark brand uit, waardoor de turbine opnieuw opgebouwd moest worden. Donderdag 5 augustus bevestigde turbineleverancier Nordex de bladen aan de windmolen. Daarna wordt deze turbine nog getest.

Hergebruik windmolenbladen

Na de brand bleek dat de turbine van Energiepark Haringvliet Zuid opnieuw opgebouwd moest worden. Beschadigde onderdelen, denk aan de nacelle, de mast en elektrische apparatuur, zijn vervangen. De windmolenbladen van de oude turbine zijn opnieuw gebruikt. 

Testen laatste turbine

Nu de zesde windmolen opnieuw geplaatst is gaan Nordex en Vattenfall de turbine uitvoerig testen. Komende weken legt Nordex de laatste hand aan componenten in de windmolen. De verwachting is dat we half september kunnen starten met proefdraaien van deze turbine. Tijdens het proefdraaien wordt er gekeken of alles goed aangesloten is en de windmolen de verwachte energie produceert.

Nadat het proefdraaien voor deze turbine succesvol is afgerond, voert Vattenfall nog een laatste test uit met álle windmolens. De vijf overige windmolens leveren al enkele maanden stroom aan het net. In het najaar wordt het energiepark officieel geopend.


Opbrengst Windfonds Goeree-Overflakkee 

Windparken die na 2016 op Goeree-Overflakkee gebouwd zijn of worden gebouwd, dragen jaarlijks bij aan het Windfonds Goeree-Overflakkee,...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.