Over het energiepark

Windenergie belangrijk onderdeel van ambitie

Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. De groei van nieuwe duurzame bronnen, zoals wind, vormt een belangrijk onderdeel van deze ambitie. Daarom hebben we een energiepark gebouwd in de Van Pallandtpolder in Middelharnis. De verwachting is dat het park jaarlijks ongeveer 140 GWh stroom produceert, een hoeveelheid die overeenkomt met het verbruik van 40.000 huishoudens.

Een combinatie van wind, zon en batterijen

Energiepark Haringvliet Zuid is het eerste energiepark van Vattenfall waar windenergie, zonne-energie en batterijen gecombineerd worden. Daarmee wordt productie van energie goedkoper, wordt de beschikbare netcapaciteit beter gebruikt en er is er minder impact op de omgeving. Het energiepark bestaat uit 6 windmolens, 115.000 zonnepanelen en een grote batterij, verdeeld over 12 zeecontainers vol accu’s.

Hoe werkt het energiepark?

Overdag wanneer de zon schijnt produceren zonnepanelen energie, terwijl windturbines juist ’s nachts meer opleveren. Op deze manier vullen wind en zon elkaar goed aan. Tijdens de verschillende seizoenen werkt dit namelijk ook zo: in de winter leveren windturbines de meeste elektriciteit, terwijl zonnepanelen dit juist in de zomer doen. Om slim om te gaan met de opgewerkte energie, hebben we batterijen ter grootte van een zeecontainer geplaatst. Als het hard waait of als de zon veel schijnt, slaan we energie op. Wanneer er te weinig wind of zon is, leveren we stroom uit onze batterijen.

Opwekking, opslag en netaansluiting maken gebruik van dezelfde infrastructuur. Dat maakt deze combinatie niet alleen voordelig voor Vattenfall, maar ook voor de maatschappij. De netaansluiting wordt efficiënter gebruikt, waardoor er minder capaciteit op het net gereserveerd hoeft te worden en verzwaring van het net beperkt blijft tot één plek. Bovendien hoeft het schaarse technisch personeel slechts eenmaal ingezet te worden voor netaansluiting, waardoor de energietransitie kan worden versneld.

Benieuwd hoe het energiepark eruitziet? Bekijk het hieronder:

Video bouwfase: 

Kerncijfers

6

windmolens

150 m.

windmolenhoogte

2019

start van de bouw

60 MW

verwacht vermogen

39.000

energieproductie komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van ... Nederlandse huishoudens

115.000

zonnepanelen


Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.