Nieuws

“Iedereen met een goed idee kan meedoen”

Lieke voorzitter

Vanaf volgend jaar kunnen bewoners, verenigingen en instellingen voorstellen voor projecten indienen bij Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee. Daarmee kunnen ze in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor hun sociale, maatschappelijke of duurzame initiatief. Lieke Gerris, bestuursvoorzitter van de stichting, legt uit wat een windfonds is en wat je ermee kunt.

Lasten en lusten eerlijk verdelen

Op Goeree-Overflakkee wordt volop werk gemaakt van duurzame energieopwekking. Op verschillende plekken in de regio staan en komen windmolens. Gemeente en de inwoners willen zowel de lusten als de lasten van het ontstaan van een windpark eerlijk delen. “Daarom is er ook een windfonds opgericht”, aldus Lieke. Via een windfonds leveren alle windparken op Goeree-Overflakkee én Windpark Krammer een rechtstreekse bijdrage aan de verduurzaming van de omgeving. “Met dat bedrag willen we mooie projecten, groot én klein, in de omgeving realiseren. Ook ontvangen huishoudens binnen een straal van 1.000 m rondom de windparken een vergoeding”

In 2022 verwacht de stichting de eerste opbrengst van Energiepark Haringvliet Zuid te ontvangen. Per door de windmolens aan het net geleverde MWh aan elektriciteit schenkt Vattenfall 0,50 euro aan het Windfonds. Volgend jaar kunnen dus de eerste inwoners, die in de buurt van dit park wonen, een aanvraag indienen voor hun plan. De stichting zorgt ervoor dat de opbrengst op de juiste plek terecht komt.

Hoe creatiever en ludieker, hoe leuker

“Iedereen met een goed idee moet mee kunnen doen. Of het nu gaat om een bijdrage voor een nieuwe speeltuin of zonnepanelen op een dak van een sportvereniging. Als het maar bijdraagt aan een sociale, maatschappelijke of duurzame ontwikkeling van Goeree-Overflakkee.” Hoe creatiever en ludieker, hoe beter volgens Lieke. Als voorbeeld haalt ze een mooi project bij een basisschool aan. Met de opbrengst uit een windfonds is een zogenaamde energy floor op het schoolplein geplaatst. Hiermee wekken de bewegingen van kinderen energie op. Leuk, duurzaam, leerzaam én gezond

De stichting ziet ook een rol weggelegd voor de basisscholen en voorgezet onderwijs in de gemeente. “Scholieren en studenten worden niet gehinderd door wat niet kan, maar denken vaker in mogelijkheden. Juist dán ontstaan de leukste ideeën”, vindt Lieke.

Zo makkelijk mogelijk

Lieke: “We willen het aanvragen van een financiële bijdrage voor een goed idee zo makkelijk mogelijk maken. Natuurlijk zijn er spelregels, maar we willen het vooral laagdrempelig houden.” Hoe ze dit gaan doen, gaat de stichting komend jaar verder uitwerken. “We moeten nog wel het een en ander regelen. Denk aan handleidingen, formulieren en natuurlijk een website. Naar verwachting gaat deze medio 2021 live.”

Hoe je precies een aanvraag kunt indienen, lees je straks op www.windfondsgo.nl. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen van Windfonds Goeree-Overflakkee? Stuur een mail naar info@windfondsgo.nl om je in te schrijven voor de toekomstige nieuwsbrief.

Even voorstellen

Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee is in september 2020 opgericht en bestaat uit drie betrokken bestuursleden. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor.

Lieke voorzitter

Lieke Struik-Gerris, voorzitter: “Ik ben trots op dit eiland. Er is veel ruimte, en groen. En natuurlijk een enorm oog voor duurzaamheid, waar we inmiddels in Nederland en daarbuiten om bekend staan. Ik vind het erg belangrijk dat wij als bewoners van Flakkee ook kunnen profiteren van de opbrengst van de windmolens.”

Jaap Nagtegaal, bestuurslid: “Al jaren ben ik maatschappelijk betrokken en ik vind het leuk om energie te steken in zaken die onze regio betreffen. Meebeslissen over de besteding van de opbrengst, die met windenergie beschikbaar komen, lijkt me een mooie taak en bijdrage aan de regionale ontwikkeling.”

Marie Antoinette Westra, bestuurslid: “Na tien jaar wonen aan de ‘overkant’ ben ik in 2000 weer teruggekeerd naar Goeree-Overflakkee. Ik houd van de weidsheid van het landschap, mogelijkheden voor (water)recreatie en aandacht voor kunst en cultuur. Ook vind Ik vind het belangrijk dat er een transparante en laagdrempelige aanmeldingsprocedure is, zodat het echt voor iedereen mogelijk is!”


Opbrengst Windfonds Goeree-Overflakkee 

Windparken die na 2016 op Goeree-Overflakkee gebouwd zijn of worden gebouwd, dragen jaarlijks bij aan het Windfonds Goeree-Overflakkee,...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.