Nieuws

Verbetering biodiversiteit en landschappelijke inrichting

Naast een unieke combinatie van wind, zon en batterijopslag is er bij het project Energiepark Haringvliet Zuid ook veel ruimte voor de verbetering van de biodiversiteit in de omgeving en de inrichting van het landschap.

De randen van Energiepark Haringvliet Zuid krijgen een natuurlijk uitstraling. Zo komt er een waterrijke omgeving met rietstroken en bloemrijke kruidenstroken. Hiermee is het ook gelijk een nieuwe habitat voor verschillende waterdieren, (riet)vogels en insecten.

Na voltooiing van het energiepark worden de open stroken in het park ingezaaid met inheemse, biologische en duurzame kruidenmengsels. Ook zal het park duurzaam worden beheerd, waardoor natuur de kans krijgt om te groeien.

Daarnaast kijkt Vattenfall of het mogelijk is om door lokale imkers bijenvolken te laten plaatsen in het energiepark. Het zou hierbij gaan om biologisch imkeren, waarbij de honing niet als consumptie wordt gebruikt. Het gaat slecht met de bijenstand van de meeste bijensoorten en Vattenfall wil graag bijdragen om een verdere vermindering van de bijenstand tegen te gaan.


Opbrengst Windfonds Goeree-Overflakkee 

Windparken die na 2016 op Goeree-Overflakkee gebouwd zijn of worden gebouwd, dragen jaarlijks bij aan het Windfonds Goeree-Overflakkee,...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.