Nieuws

Bouwrijp maken van het terrein

De komende weken gaan we verder met het bouwrijp maken van het terrein, zodat we straks kunnen bouwen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat het terrein op de juiste hoogte komt. Om straks de onderdelen van de windmolens te kunnen transporteren naar verschillende locaties moesten we langs de Johannispolderseweg een aantal bomen kappen. Natuurlijk leggen we straks weer nieuw groen aan zodat er een parkachtige sfeer ontstaat.

Deze maand leggen we ook een aantal werkwegen aan om ervoor te zorgen dat de bouwlocatie straks goed bereikbaar is voor vrachtverkeer. Verder komt er een brug over watergang ‘De Vlieger’. Aan één zijde hebben we de houten bekisting voor de nieuwe brug over de watergang al gerealiseerd. Na de bouwvakantie maken we een start met de bekisting aan de andere zijde van de oever. Vervolgens storten we het beton.


Opbrengst Windfonds Goeree-Overflakkee 

Windparken die na 2016 op Goeree-Overflakkee gebouwd zijn of worden gebouwd, dragen jaarlijks bij aan het Windfonds Goeree-Overflakkee,...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.