Nieuws

Bomenkap Johannispolderseweg

Vattenfall zal binnenkort starten met de bouw van zes windmolens en zonnepanelen achter de milieustraat aan de Johannispolderseweg. Ook kappen we bomen om bouwlocatie goed bereikbaar te maken voor het vrachtverkeer.

Om ervoor te zorgen dat de bouw veilig verloopt, is het noodzakelijk een aantal aanpassingen te doen aan de bestaande infrastructuur. Je moet hierbij in eerste instantie denken aan het aanpassen van de wegen, verbreden of het aanpassen van een bocht omdat een grotere draaicirkel noodzakelijk is. Zo kunnen de vrachtwagens hier veilig rijden.

Veiligheid

Ten behoeve van deze veilige doorgang is het helaas onvermijdelijk dat een aantal bomen gekapt dient te worden. Dit zal medio maart worden uitgevoerd. Je kunt hieronder op de kaartjes zien waar deze zich bevinden.

In het ontwerp van ons windpark is al een grote hoeveelheid ‘groencompensatie’ opgenomen, alsmede een grote waterpartij. Tevens zullen we de bomen die gekapt worden ten behoeve van de realisatie, als jonge aanplant worden terug geplaatst.

Vattenfall hecht veel waarde aan de omgeving, maar helaas is de kap van deze bomen noodzakelijk.


Opbrengst Windfonds Goeree-Overflakkee 

Windparken die na 2016 op Goeree-Overflakkee gebouwd zijn of worden gebouwd, dragen jaarlijks bij aan het Windfonds Goeree-Overflakkee,...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.